Algemene voorwaarden

Disclaimer

Inhoud van de website

Mofex systems staat niet garant voor de actualiteit, de correctheid, de volledigheid en/of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Mofex systems kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële of ideële schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen en dit voor zover er geen aantoonbare opzettelijke nalatigheid van Mofex systems vastgesteld kan worden. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. Mofex systems behoudt zicht het recht voor om bepaalde pagina’s van de website of het gehele aanbod te wijzigen, te vervolledigen, te schrappen of om de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Rechtsgeldigheid van dit aansprakelijkheidsverzuim

Dit aansprakelijkheidsverzuim maakt integraal deel uit van ons aanbod op het internet waarnaar op deze bladzijden verwezen wordt. Voor zover delen of alleenstaande formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig met de geldende rechtspositie overeenstemmen, blijven de overige delen van het document onaangeroerd voor wat de inhoud en geldigheid betreft.

Privacy Policy

Persoonlijke gegevens worden enkel geregistreerd wanneer ze door u zelf werden ingegeven via ons contactformulier of nieuwsbriefformulier en worden exclusief gedeeld onder de consortiumleden en onze erkende opleidingspartners.

Copyright

De inhoud en structuur van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van de inhoud of structurele elementen, in het bijzonder, teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, afbeeldingen en design-elementen, voor zover zij kunnen worden beschermd in de regel van de Belgische statuten, voor andere doeleinden dan voor privé of andere eigen gebruik, alsmede hun verspreiding en publicatie vereisen voorafgaand schriftelijke toestemming.

Interesse in onze producten?

Contacteer ons Inspiration gallery Producten Downloads